Italat a EU
V roce 1998 byla společnosti přidělena Veterinární správou EU v Bruselu úřední veterinární značka CZ – 714, která ji opravňovala od počátku existence firmy k exportu do zemí EU.
Aby závod zcela vyhovoval požadavkům EU bylo potřeba po vstupu ČR do EU, vynaložit nemalou snahu na technické, stavební a jiné úpravy. Byl zaveden zcela nový Systém kontroly kritických bodů „HACCP“, byla zcela nově a nákladně vybavena provozní laboratoř a nově vybudována mikrobiologická laboratoř a byly zakoupeny nové stroje, které jsou neodmyslitelnou součástí pro výrobu kvalitní Mozzarelly. Mlékárna je pod stálým veterinárním dohledem a vstupní suroviny i hotové výrobky jsou velmi přísně sledovány. Všechny naše výrobky z hlediska výrobních, hygienických a bezpečnostních parametrů plně vyhovují přísným požadavkům EU.